Chính sách bảo mật

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website dudumart.com thuộc quyền sở hữu của vào Công ty Cổ phần Đạt Phát Hà Nội

Chính Sách này mô tả cách Donacook tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Donacook (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên dudumart được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Donacook

2. Quy định cụ thể

 • 1. Về việc thu thập thông tin
  • - Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại dudumart, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
  • - Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Donacook không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
  • - Khách Hàng đồng ý cho Donacook ghi âm và lưu giữ lại nội dung (g) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Donacook; và (gg) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Donacook cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”).
 • 2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng
  • - Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và dudumart đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Donacook
  • - Donacook có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Donacook cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Donacook. Khi thu thập dữ liệu, Donacook thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
  • - Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ(số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Donacook. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Donacook
  • - Donacook không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Donacook
  • - Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Bạn để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Chúng Tôi lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Bạn đóng tài khoản trên Donacook. Sau khi thời hạn này kết thúc, Chúng Tôi sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.
  • - Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Donacook, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Donacook cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
 • 3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
  • - Donacook có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
  • - Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Donacook
  • - Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Dudumart hoặc ngược lại;
  • - Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Dudumart;
  • - Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • 4. Về việc liên kết với các website khác
  • - Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Dudumart trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Dudumart tại dudumart.com.
  • - Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào dudumart từ các website khác không phải là website chính thức của Dudumart.
 • 5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
  • - DDonacookudumart không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Donacook cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
  • - Ngoài các trường hợp nêu trên, Dudumart sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Dudumart cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
  • -Donacookcó thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
   • * Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Donacook  có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Dudumart tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Donacooksẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Donacook: Dudumart có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.
   • Donacook cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
   • * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Donacook sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
   • * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Donacookcó kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Donacook sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.
 • 6. Sử dụng Cookie

Dudumart cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Donacooknhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Donacookhiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

 • 7.Quy định về “Spam”:
  khatot.com thực sự quan ngại đến vấn nạn Spam (thư rác), các Email giả mạo danh tín chúng tôi gởi đi. Do đó, Khaytot.com khẳng định chỉ gởi Email đến quý khách khi và chỉ khi quý khách có đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ từ hệ thống của chúng tôi.
  khaytot.com cam kết không bán, thuê lại hoặc cho thuê email của quý khách từ bên thứ ba. Nếu quý khách vô tình nhận được Email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận Email này kèm theo, hoặc thông báo trực tiếp đến ban quản trị Website.
   
 • 8. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của donacook  0965828285 hoặc gửi email đến địa chỉ: donacookinox@gmail.com